Verway Brand Ambassador регистрация

Brand Ambassador ID-карта (засяга само offline Brand Ambassador Starter Packs)
потребителско име / парола
адрес и рождена дата
контактни данни
данни за VERWAY посредник (спонсор)
Нямате ли посредник? Тогава ни пишете на service@verway.com
Brand Ambassador Starter Pack (задължителен избор) / Career Packs (опционално)

VERWAY QuickStart - Digital Registration
VERWAY QuickStart - Digital Registration

СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. годишна членска вноска
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice

€ 10,00*
HEXAcard - Start [R] - BG
HEXAcard - Start [R] - BG
СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. годишна членска вноска
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice
- Brand Ambassador Card
- Brand Ambassador Box
- включващ PIN
- Starter Print Пакет (актуални католози и флаейри всеки по веднъж)
+ 1x HEXAcard
+ 1x Paper bag
+ BG 300 KP / 100 BP (мигновен активен статус)
€ 249,00*
Nutrition - Start [R] - BG
Nutrition - Start [R] - BG
СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. годишна членска вноска
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice
- Brand Ambassador Card
- Brand Ambassador Box
- включващ PIN
+ 1x Premium Aloe Vera Cannabis Drinking Gel
+ 1x repower!
+ 1x focus!
+ 1x Paper bag
+ 3x Тестова бутилка - Nutrition
+ 1x Продуктов каталог - DTX
+ 5x Продуктов каталог - Nutrition
+ 3x кариерен план
+ 3x Business Presentation
+ 1x BG 150 KP / 50 BP (мигновен активен статус)
+ предимство: върху продуктите, съдържащи се в пакета, вие получавате веднага 30% отстъпка за пазаруване
€ 149,00*
Nutrition - Plus [R] - BG
Nutrition - Plus [R] - BG
СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. годишна членска вноска
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice
- Brand Ambassador Card
- Brand Ambassador Box
- включващ PIN
+ 3x Premium Aloe Vera Cannabis Drinking Gel
+ 1x All-In-One
+ 2x energize!
+ 1x repower!
+ 1x sleep!
+ 2x focus!
+ 5x Paper bag
+ 6x Тестова бутилка - Nutrition
+ 1x Спортна бутилка
+ 1x Продуктов каталог - DTX
+ 15x Продуктов каталог - Nutrition
+ 10x кариерен план
+ 10x Business Presentation
+ BG 500 KP / 180 BP (мигновен активен статус)
+ предимство: върху продуктите, съдържащи се в пакета, вие получавате веднага 30% отстъпка за пазаруване
€ 419,00*
Nutrition - Professional [R] - BG
Nutrition - Professional [R] - BG
СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. годишна членска вноска
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice
- Brand Ambassador Card
- Brand Ambassador Box
- включващ PIN
+ 10x Premium Aloe Vera Cannabis Drinking Gel
+ 5x All-In-One
+ 5x energize!
+ 5x repower!
+ 5x sleep!
+ 5x focus!
+ 20x Paper bag
+ 15x Тестова бутилка - Nutrition
+ 1x Спортна бутилка
+ 1x Продуктов каталог - DTX
+ 30x Продуктов каталог - Nutrition
+ 20x кариерен план
+ 20x Business Presentation
+ BG 2000 KP / 600 BP (мигновен активен статус)
+ предимство: върху продуктите, съдържащи се в пакета, вие получавате веднага 30% отстъпка за пазаруване
€ 1.249,00*
Premium [R] - BG
Premium [R] - BG

СЪДЪРЖАНИЕ:
- вкл. персонализирана Homepage
- вкл. персонализиран Webshop
- вкл. собствен eWallet
- професионален BackOffice
- Brand Ambassador Card
- Brand Ambassador Box
- включващ PIN
+ 2x DTX Drink
+ 1x HEXAcard
+ 5x Premium Aloe Vera Cannabis Drinking Gel
+ 1x All-In-One
+ 1x energize!
+ 1x repower!
+ 1x sleep!
+ 1x focus!
+ 10x Paper bag
+ 6x Тестова бутилка - DTX
+ 6x Тестова бутилка - Nutrition
+ 1x Спортна бутилка
+ 15x Продуктов каталог - DTX
+ 15x Продуктов каталог - Nutrition
+ 10x кариерен план
+ 10x Business Presentation
+ BG 1500 KP / 400 BP (мигновен активен статус)
+ предимство: върху продуктите, съдържащи се в пакета, вие получавате веднага 30% отстъпка за пазаруване

€ 819,00*
*Всички наши цени са с включен ДДС (данък добавена стойност) и без включени транспортни разходи.
условия на труд
Чрез поставянето на отметката заявявам, че съм предпиемач и имам най-малко 18 години навършени и че съм попълнил лично молбата за сключване на договор като посредник на марката, и така поставям обвързващо молбата, да стана екипен партнъор на VERWAY World
Чрез поставянето на отметката заявявам, че аз съм се запознал с Общите условия на договор (заедно със свободното право на отказ - § 5 на Общи условия на договор) на този договор, кариерния план и условията за използване на VERWAY World S.L.U., и разпознавам и приемам Общите условия на договора, кариерния план и условията за ползване на VERWAY World S.L.U. изрично като част от договора.
Декларация за съгласие за обработване на лични данни: Чрез поставянето на отметката заявявам, че съм се запознал с декларацията за поверителност (виж § 21 Общи договорни условия (ОДУ)) на VERWAY World S.L.U. и изрично се съгласявам моите лични данни да бъдат използвани и обработвани според декларацията за поверителност (виж § 21 Общи договорни условия (ОДУ)) на VERWAY World S.L.U. и приемам изцяло използването и прехвърлянето на личните ми данни въз основа на декларацията за поверителност. Допълнително съм изцяло съгласен, запазвайки си правото на отказ, моите данни да бъдат препратени към моята директна спонсорна линия според VERWAY кариерни планове, за да се информирам за стоковите, дистрибуторските и обучителните възможности във вързка с бизнес отношенията с VERWAY World S.L.U. Следните данни биват използвани: - лични данни: (име , адрес, телефонен номер или имейл адрес)- информации за налични до момента направени продуктови покупкиТази декларация за съгласие е по ваша собствена воля и може да бъде отменена от Вас по всяко време в бъдеще, без да се оказва влияние върху бизнес отношенията. Откaзът може да бъде направен по имейл: service@verway.com или по пощенския адрес на VERWAY World S.L.U., Gran Via Puig de Castellet no. 1, Bl. 1, 1 B , 07180 Santa Ponsa (Calvia), Illes Balears, Spain.